archiv.png

Dicompass Gateway

Dicompass Gateway je nový, moderní systém, který svými možnostmi pokrývá potřeby zdravotnického zařízení pro archivaci, sdílení, distribuci a zobrazení obrazové dokumentace ve formátu DICOM.

Zcela revoluční skutečností je integrace PACS archivu, DICOM webového prohlížeče a dalších produktů do jednoho prostředí. Je tak umožněna velmi jednoduchá integrace všech produktů, předávání informací a dat mezi nimi. Uživatel tak pracuje v jednom prostředí s několika produkty či moduly. S příslušnými přidělenými právy je např. schopný editovat pacientské údaje nebo převést špatně nasnímaná vyšetření/série k jinému pacientovi přímo z prostředí prohlížeče.

Celý systém Dicompass Gateway je certifikovaný jako zdravotnický prostředek třídy IIb.

 

Hlavní části:

Gateway WebViewer - webový DICOM prohlížeč

Gateway Archive       - plnohodnotný PACS archiv

Gateway Proxy          - integrační nástroj, platforma

 

 Nejčastější dotazy:

plus_icon minus_icon

Lze zakoupit pouze daný modul nebo je nutné zakoupit celý produkt Dicompass Gateway.

Ano, lze zakoupit pouze modul, který pokryje vaše požadavky. 

Gateway WebViewer je univerzální prohlížeč, který dokáže komunikovat prostřednictvím protokolu DICOM i s archivy jiných výrobců. V tomto případě však přijdete o výhody, které plynou z integrace s Dicompass Gateway Archivem - možnost editace pacientských údajů přímo v prohlížeči, jednotná databáze pacientských údajů, kategorizace uložených studií, ...

Gateway Archiv je možné pořídit v případě, že již nějaký prohlížeč vlastníte a nechcete jej měnit. V tomto případě Vám umožníme archivovat pořízená vyšetření a prostřednictvím protokolu DICOM můžete k těmto uloženým datům přistupovat. 

Gateway Proxy je integrační nástroj, který splní ostatní požadavky, které není možné splnit pomocí prohlížeče či archivu. Jedná se o platformu, pomocí které je možné např. transparentně přistupovat k více archivům, aniž by toto uživatel musel sám volit, souběžně ukládat vyšetření do více archivů bez nutnosti ručně rozdělovat ukládání, vytvářet bránu pro přístup do krajského PACS řešení, ...

plus_icon minus_icon

Je možné použít vaše produkty pro malé zdravotnické zařízení?

Ano, naše produkty jsou uzpůsobeny i malým zdravotnickým zařízením, která mají např. pouze jednu modalitu a jsou např. připojena do nějakého výměnného projektu (ePACS, RediMed,...). Pro případnou konzultaci nás neváhejte kontaktovat.

plus_icon minus_icon

Je možné použít vaše produkty pro velká krajská řešení?

Ano, máme za sebou již několik úspěšných krajských řešení, která v sobě zahrnují řešení prohlížečů, lokálních PACS řešení, integraci s krajskou platformou ukládání DICOM dat, krajské centrum. Pro konzultaci se, prosím, obraťte na kontakty uvedené v sekci Kontakty.

plus_icon minus_icon

Je bezpečné používat vaše produkty pro diagnostiku?

Ano, naše produkty jsou certifikované jako zdravotnický prostředek třídy IIb a celý vývoj tohoto produktu je certifikován podle normy EN ISO 13485:2016 pro vývoj zdravotnického prostředku.


Dicompass Gateway WebViewer

Multiplatformní webový prohlížeč, který podporuje bezinstalační a bezestopou technologii. Jeho zásadními přednostmi jsou:

 • Bezinstalační a bezestopá technologie - prohlížeč po své činnosti nezanechává žádné stopy. Ke své činnosti je třeba pouze standardní webový prohlížeč.
 • Individuální nastavení prostředí aplikace - celkové nastavení prohlížeče je možné uložit až na úroveň uživatele. Ten má pak po přihlášení vždy stejné volby a nástroje.
 • Konzultace - on-line či off-line konzultace. Online konzultace probíhají mezi uživateli zdravotnického zařízení nebo s externími uživateli zabezpečeným způsobem. Externisté mají pouze omezený přístup a jsou odděleni od ostatních dat. Všechny prováděné operace jsou plynulé a v plné kvalitě i po pomalejších internetových linkách.
 • Centrální správa všech uživatelů a stanic - správa konfigurace jednoduše a přehledně na jednom místě.
 • Multiplatformní prohlížeč - podpora práce na dalších zobrazovacích zařízeních (tablet, telefon…) vč. podpory dotykových gest, pracující ve všech standardních HTML prohlížečích podporujících technologii WebGL (Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox a další) napříč všemi systémovými platformami (Windows, Apple iOS, Linux, Android).
 • Jednoduché a intuitivní ovládání nástrojů - přehledná a jednoduchá správa ovládacích panelů a nástrojů pro každého uživatele dle jeho přání. Každý uživatel si může sám navolit svůj panel nástrojů a kontextové menu tak, aby co nejvíce odpovídaly jeho způsobu práce.
 • Rychlé prohlížení snímků - nové vlastnosti prohlížeče podporují rychlé načítání souborů do paměti včetně možnosti zobrazení snímků ještě v době načítání. Uživatel tak není omezen načítací rychlostí.

Rozdělení licencí

plus_icon minus_icon

Klinická licence

Základní operace - Zvětšení, lupa, posun, oknění, rotace, překlopení.

2D měření - Měření délek, ploch, density, ...

Vlastní rozložení pracovní plochy - Vlastní rozložení pracovní plochy, práce na více monitorech.

Nastavení pro uživatele - Ukládání stavu prohlížeče, rozpracované práce, klávesových zkratek, konfigurací na uživatele, stanici či organizační jednotku.

Import, export - Možnost importu či export a vypalování CD/DVD. Je možné zpracovat celé vyšetření, sérii či zvolené snímky.

Rozložení plochy pracovní stanice - Porovnávání dvou a více vyšetření na jednom monitoru, zobrazení lokalizačních čar.

Pokročilé vyhledávání - Uložené vyhledávací filtry, pracovní seznamy, pokročilé vyhledávání ve více archivech.

Časová osa - Okamžitý přístup k přehledu vyšetření pacienta seřazeného přehledně do časové osy. Možnost ovlivnění zobrazení časové osy, rychlé otevření historických vyšetření.

Anonymizace - Rozsáhlá agenda pro anonymizaci dat při exportu, tisku, ...

Barevné palety, filtry - Snímky je možné zpracovat - zobrazit ve standardem definovaných barevných paletách či použít pokročilé matematické filtry, které zostřují hrany, potlačují šum, ...

plus_icon minus_icon

Diagnostická licence

3D zobrazení objemů akcelerované zobrazení MPR, MIP a Isosurface - Plynulé procházení objemem (rotování rovinnou zobrazení), CurvedMPR, změny tloušťky řezu. Akcelerované zobrazení MPR, MIP, MinIP, SSD, VRT, Curved MPR.

Zobrazení MIP (Maximum intensity projection) - Zobrazení objemu v režimu projekce maximální intenzity.

Export MPR a MIP - Možnost uložit rekonstruovaný obraz do PNG, JPEG.

Otočení o libovolný úhel - Snímky je možné otočit o libovolný úhel.

Exporty mezi formáty DICOM a jinými - Exporty do formátu PNG, JPG, TIFF, MP4, AVI.

Použití více monitorové stanice - Porovnávání dvou a více vyšetření na jednom či více monitorech, zobrazení lokalizačních čar.

Hanging protokoly - V závislosti na parametrech ve snímcích se automaticky volí definované rozložení obrazovky s možností automatického dotažení starších snímků pacienta.

Automatické synchronizace - Možnost synchronní procházení snímků s jejich automatickou synchronizací vzhledem k lokalizaci.

plus_icon minus_icon

WaveForms

Modul umožňující zobrazení až 12svodového EKG, zvětšování a změnšování grafu, vybírání jednotlivých svodů a měření horizontální i vertikální.

plus_icon minus_icon

DWShare - on-line elektronická spolupráce

Možnost on-line elektronické spolupráce (modul DWShare). Možnost přizvání uživatelů pro přístup do systému, i když nemají účet (externí uživatelé), zabezpečenou formou.

Online konzultace probíhají mezi uživateli zdravotnického zařízení nebo s externími uživateli zabezpečeným způsobem. Externisté mají pouze omezený přístup a jsou odděleni od ostatních dat. Všechny prováděné operace jsou plynulé a v plné kvalitě i po pomalejších internetových linkách.

plus_icon minus_icon

Rozšíření standardního chování prohlížeče

Střih a ořezávání videozáznamů - Možnost editace dicomizovaného videa.

Pracovní seznamy - Možnost vytvářet pracovní seznamy na základě HL7 zpráv – na základě tagů je možné automaticky vytvářet nové pracovní seznamy nebo snímky přiřadit do již existujícího seznamu.

LDAP/AD - Možnost napojení prohlížeče na Identity Management a zajistit tak přihlášení uživatele stejným jménem, jaké má do jiných systémů.

Audit -  Umožňuje přístup k auditním záznamům. Všechny záznamy činností uživatele, stanice jsou logovány, zaznamenány. Posléze je možné k těmto záznamům přistupovat dvěma směry: co se dělo se snímky pacienta nebo co všechno dělal uživatel XY. 

Digitalizace / dicomizace - Možnost zachytávání analogového signálu a jeho převod do digiální podoby a případně převést do formátu DICOM a uložit do archivu. 


Dicompass Gateway Archiv

Archiv je plnohodnotný PACS archiv, který umožňuje uložení a distribuci obrazových dat z většiny modalit na poli DICOM přístrojů. Podporuje většinu SOP class.

Systém je navržen modulárně, tzn. je možné velmi jednoduše a bez velkých zásahů přidávat další vlastnosti k celému systému. Mezi základní moduly patří:

 • Integrace – modul pro spojení Gateway s jinými IS systémy, které mohou produkovat např. HL7 zprávy o pacientech, žádankách, … (ADT, ORM, ORU, …).
 • Prefetch – možnost automatického přednačtení potřebných studií do DICOM prohlížečů tak, aby uživatel nemusel zdlouhavě vyhledávat starší studie k danému pacientovi. Vše probíhá na základě HL7 informací o prováděných vyšetřeních.
 • Autorouting – automatické přeposílání studií na předem určená místa.
 • Řízení přístupu k uloženým datům.
 • Napojení na AD/LDAP – možnost napojení na tyto identity managery a přebírání hesel či zařazení uživatelů do organizační struktury.
 • Komprese – možnost komprese uložených dat. Poměr je závislý na typu dat. Komprimována jsou pouze data uložená na disku.
 • Obrazové komprese – tento modul zajišťuje ještě větší kompresní poměr. Data jsou převáděna na bezztrátovou formu a následně komprimovaně ukládána na disku.
 • Audit – auditování všech provedených akcí v rámci Gateway.
 • Aplikační prefetching - modul umožňující automatické přeposílání vyšetření na dané stanice pro ušetření času obsluhy při vyhledávání vyšetření. Tento modul se využívá především ve spojení s desktopovými DICOM prohlížeči. S webovým prohlížečem WebViewer postrádá smysl.
 • Replikace - modul zajišťující duplikace dvou serverů, které jsou nasazeny v double módu. Jeden funguje jako primární a druhý jako sekundární. V případě potřebných úprav nebo během výpadku provoz přechází na sekundární server bez ztráty provozu archivu.
 • Kategorizace - modul umožňující uložená vyšetření v archivu označit štítky, tagy, které posléze pomáhají rychle vyhledávat studie podobného charakteru. Štítky lze nastavit i na uživatele, vše podle požadavků zákazníka.

Dicompass Gateway Proxy

Hlavní funkce a cíle
 - Integrace provozovaných systémů
 - Používání libovolného počtu PACS archivů jako jeden
 - Konsolidace PACS systémů
 - Poskytnutí uživateli jednotné pracovní místo – jednodušší práce
 - Vyšší efektivita toku dat ve zdravotnických zařízeních
 - Jednodušší konfigurace DICOM zařízení
 - Nové možnosti pro práci s DICOM archivy

Transparentní řešení pro
   - C-Store
   - C-Find
   - C-Move
   - Dicom MWL

plus_icon minus_icon

C-FIND

- Transparentní vyhledávání dat v jednom či více archivech, sjednocení výsledků a předání tazateli
- Předání informace, kde se data nachází
- Unifikace výsledků
- Paralelizace zpracování dotazů na archivy

plus_icon minus_icon

C-STORE

- Transparentní ukládání / předání přijatých dat na více DICOM úložišť
- Synchronní / Asynchronní
- Paralelizace ukládání dat
- Opravy / úpravy dat „za letu“
- Převod Transfer syntax
- Dočasná ukládací „cache“ v případě výpadku DICOM úložiště

plus_icon minus_icon

C-MOVE

- Transparentní stažení dat z jednoho či více DICOM úložišť
- V případě výskytu stejných dat na více archivech jsou data získána z archivu s nejnižší „cenou“
- Pokud jsou části jedné studie na různých archivech, proxy je předá zpět uživateli jako jeden celek
- Uživatel má možnost vybrat, z jakého archivu chce data získat
- Paralelizace získání dat z úložiště – výrazné zefektivnění / zrychlení přenosu

plus_icon minus_icon

DICOM MWL

- Předávání dotazů na worklist
- Možnost zpracování více worklistových serverů