Dicompass desktop

Dicompass CERTIFIKOVANÝ software složený z modulů klinického DICOM prohlížeče, diagnostické stanice, digitalizace a DICOMizace.

Více informací na původní webové prezentaci produktu Dicompass https://desktop.dicompass.cz

Klinický a diagnostický prohlížeč

Modul klinický prohlížeč podporuje zobrazení obrazových modalit (CT, MR, PET, DX…), textových zpráv (SR) ale i video záznamů v DICOM (MPEG 2 i MPEG 4 H.264). Modul diagnostické stanice obsahuje veškeré funkcionality klinického prohlížeče + nástroje na práci s objemovými daty včetně fúzí.

Obsahuje standardní funkcionality a nástroje pro práci s DICOM daty a PACSovými úložišti. Dále obsahuje integraci ePACSových služeb.

dicompass_11.png

Digitalizace a DICOMizace

Modul digitalizace umožňuje převádět video signál (SD i FullHD) do DICOM formátu v podobě statických snímků, sekvence snímků nebo video záznamu včetně digitalizace zvuku. Zároveň je možno převádět fotografie z digitálních fotoaparátů přímo do formátu DICOM. Data do hlaviček DICOM objektů je možné získat prostřednictvím Modality worklistu nebo zadat ručně. Zdigitalizovaná data pak lze přímo odeslat na PACS. Výjimečností je funkce kategorizace, která umožňuje přiřadit každému vyšetření štítky, které jsou zapsány do vytvořených DICOM objektů a pomocí kterých je pak možné vyšetření filtrovat.

digitalization_cs_web.png