Dicompass - DICOM Prohlížeč ZDARMA

Čeština English
Verze:3.6.23 (změny)
Datum vydání:27.3.2018 15:07
Stáhnout

Moduly pro Radioterapii

Pro radioterapii nabízí Dicompass možnosti pro zakreslování struktur (konturaci). Kontury lze načíst i uložit do RTSTRUCT DICOM souboru, který lze pak použít v plánovacím systému. K dispozici je řada konturovacích nástrojů včetně chytrých štětců, které umožňují přetáhnout zadanou strukturu, interpolaci řezů či automatických konstrukcí okrajů struktur.

Objemová data

Zobrazení MPR (Multiplanární rekonstrukce) plynulé procházení objemem (rotování rovinnou zobrazení
Zobrazení MIP (Maximum intesity projection) zobrazení objemu v řežimu projekce maximální intezity
Export MPR a MIP možnost uložit rekonstruovaný obraz do DICOM nebo JPEG
3D zobrazení objemů akcelerované zobrazení MPR, MIP a Isosurface
Možnost využítí odkládací flash paměti zobrazení i extrémně rozsáhlých objemů s minimálním požadavky na paměť

Fúze

Automatická a manuální fúze možno fúzovat dvě nebo více modalit najednou
Uložení informací o objemu a fúzi do lokální DB opětovné načtení objemu či fúze jedním klikem
Možnost využítí odkládací flash paměti zobrazení i extrémně rozsáhlých objemů s minimálním požadavky na paměť
MPR fúze a MIP zobrazení  

Konturace

Zakreslování kontur ve všech 3 rovinnách možnost používat konturovací nástroje i v rekonstru­ovaných rovinách
Zobrazování RT plánů vč. DVH křivek a odečtu hodnot z grafu  
Načítání, editace a export DICOM RT Structures  
Import šablon pro kontury z TSP Eclipse od společnosti Varian
Široká škála konturačních nástrojů posun kontury, interpolace, automatická segmentace, výpočet okraje, chytré štětce, boolenovské operace
Pomocné nástroje výpočet objemu struktury, zobrazení sousedních řezů

RT plány

Kompletní zobrazování RT plánů vč. DVH křivek a odečtu hodnot z grafu.