Dicompass - DICOM Prohlížeč ZDARMA

Čeština English
Verze:3.6.23 (změny)
Datum vydání:27.3.2018 15:07
Stáhnout

Kategorizace DICOM snímků

Kategorizace DICOM snímků (a videí) představuje unikátní funkci umožňující hledání snímků podle uživatelsky definovaných polí. Funkci široce uplatnitelnou např. v prostředí fakultních nemocnic.

Co si pod pojmem kategorizace představit?

Představme si situaci, kdy lékař chce svým studentům ukázat např. obrázek zánětu ušního bubínku. Buď tedy musí mít data dopředu připravena a pamatovat si identifikaci pacienta nebo může pomocí Dicompassu jednoduše zadat vyhledávací dotaz:

Vyhledej všechny studie týkající se zánětu ušního bubínku

Z vráceného výsledku hledání pak může zobrazit jedním dvojklikem libovolný obrazový záznam.

Jak kategorizace funguje?

Funkce kategorizace je plně kompatibilní s libovolným stávajícím úložištěm snímků (PACS), protože data o kategorizaci jsou ukládána prostřednictvím DicompassServeru do vlastní databáze. Kategorizovat lze jak data pořízená přímo v digitalizační stanici Dicompass, tak i data pořízená z CT, MR, ultrazvuků ale i dalších zařízeních produkujících DICOM výstup.

Výukový PACS

Funkce kategorizace umožňuje vytvořit například výukový PACS, který by obsahoval pouze anonymizovaná data s kategorizací. Takový PACS pak může být přístupný studentům v rámci fakultní sítě. Možné je však zařídit i přístup k anonymním datům přes internet pomocí protokolu DEX, který zapouzdřuje DICOM spojení do šifrovaného protokolu HTTPS.

Následující obrázek ilustruje schéma kategorizace pro obor otorhinolaryn­gologie. Jak již však bylo uvedeno výše samotné schema kategorizace je plně přizpůsobitelné libovolnému oboru.